WPROWADZONO OGRANICZENIE TONAŻU NA MOŚCIE W PISKORZOWIE

Informujemy, że ze względu na zły stan techniczny obiektu mostowego nr JNI 01008114 w pasie drogi powiatowej nr 2877D w miejscowości Piskorzów od dnia 01.11.2018 r. wprowadzono w trybie awaryjnym zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 ton.

Ograniczenie tonażu przewidziane jest do momentu wykonania dokumentacji projektowej oraz zrealizowania przebudowy obiektu mostowego.

 

Droga we Włókach i Tuszynie przebudowana

Zakończyła się realizacja inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3009D w Włókach i Tuszynie.

Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji obejmował w szczególności: przebudowę, w tym poszerzenie, nawierzchni jezdni na odcinku o długości 1716 mb, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę hybrydowego doświetlenia przejścia dla pieszych, budowę przepustów, chodników, zjazdów, peronów autobusowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. o.o.

Koszt prac wyniósł ponad 4,3 mln zł. Na realizację inwestycji Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 50% w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

droga-Wloki-Tuszyn-2 droga-Wloki-Tuszyn-6

 

Przebudowano drogę w Ostroszowicach

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach.

W ramach inwestycji przebudowano istniejącą nawierzchnię drogi na długości 165 m, wykonano remont poboczy oraz remont odwodnienia powierzchniowego.

Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., a ich wartość wyniosła ponad 82,5 tys. zł.  

droga-Ostroszowice-2

 

ZAMKNIĘCIE DP 3009D

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie” nastąpi czasowe zamknięcie przedmiotowej drogi.

W dniu 18 września br. na odcinku od posesji nr 3 w Kiełczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3019D kierunek na Jaźwinę

TUSZYN 18.09

oraz w dniach 19 – 21 września br. na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3019D kierunek na Jaźwinę do posesji nr 84 we Włókach.

Włóki - Tuszyn 19-21 09 2018 2

Powodem zamknięcia drogi jest wykonanie warstwy ścieralnej jezdni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.