Nowa ścieżka pieszo – rowerowa na drodze Niemcza – Wojsławice

Bez tytułu

Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku DP 3021D Niemcza – Wojsławice. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował w szczególności: przebudowę drogi polegającą na wykonaniu wzdłuż jezdni ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości 1245 mb, budowę sieci odwodnienia jezdni i ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowy: sieci oświetlenia drogowego, zjazdów, skrzyżowania z drogą gminną, a także usunięcie kolizji z urządzeniami i sieciami podziemnymi oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowity koszt prac wyniósł 1 490 000 złotych.

Wykonawcą zadania była firma P.R. D.-Z i T. „Tom-Trans” Tomasz Mucha z Bielawy.

ŚCIEŻKA-ROWEROWA-NIEMCZA-WOJSŁAWICE-2 ŚCIEŻKA-ROWEROWA-NIEMCZA-WOJSŁAWICE-3

 

Nowa droga na odcinku Dzierżoniów – Kiełczyn

Dobiegła końca inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D (na odcinku Dzierżoniów – Kiełczyn)”. W ramach przedmiotowego zadania przebudowano nawierzchnię jezdni na długości 1325 mb, wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne oraz budowę elementów drogi takich jak: jezdnia, zjazdy, rowy, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawcą inwestycji była firma BISEK- asfalt Michał Bisek z Kostomłotów, a jej koszt wyniósł blisko 1,2 mln złotych.

  włóki 1 włóki

 

Zakończono remont mostu w Piskorzowie

Rozpoczęta na początku maja br. inwestycja pn.: „Modernizacja mostu o nr JNI 01008114 w ciągu drogi powiatowej 2877D w Piskorzowie” dobiegła końca. Odbiór techniczny wyremontowanego obiektu dokonany został 24 czerwca br.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 268 tys. zł.

Wykonawcą robót była firma Formes Sp. z o.o. z Zielonki.

20190624 151926 20190624 152032

 

Informacja dot. opracowania koncepcji przebudowy ul. Piastowskiej w Piławie Górnej

Powiat Dzierżoniowski wspólnie z Gminą Piława Górna przystąpił do opracowania wstępnej koncepcji przebudowy drogi powiatowej 3004D na odcinku w Piławie Górnej – ul. Piastowska od skrzyżowania z ul. Groszowiecką do mostu przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Chrobrego.

Planowana inwestycja obejmować będzie swoim zakresem przebudowę jezdni, chodników, skrzyżowań i wszystkich sieci podziemnych.

Z uwagi na zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz jego prognozowany koszt przebudowa będzie uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych, np. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego powodu przyjęte rozwiązania projektowe będą musiały w pełni odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 124).

Aby planowane przedsięwzięcie w jak najszerszym możliwym zakresie spełniało oczekiwania użytkowników drogi oraz mieszkańców Piławy Górnej w załączeniu przedstawiamy wstępną koncepcję przebudowy drogi oczekując Państwa wniosków, sugestii i propozycji dotyczących planowanych rozwiązań projektowych.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować drogą mailową do dnia 31 sierpnia 2019 r. na skrzynki pocztowe:

Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urzędu Miejskiego w Piławie Górnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Download this file (koncepcja.pdf)Koncepcja[Plan sytuacyjny]

CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH: CICHEJ, SZPITALNEJ I OKRZEI W DZIERŻONIOWIE

Poniżej do pobrania pismo Urzędu Miasta w Dzierżoniowie z informacją o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową ulic: Cichej, Szpitalnej i Okrzei w Dzierżoniowie.