Witamy serdecznie !

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 

1.  Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 832-07-70, 74 831-31-29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w skrócie: ZDP w Dzierżoniowie).

2.  W Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 74 832-07-70.

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO – w związku z zarządzaniem drogami powiatowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) i utrzymaniem dróg wojewódzkich w ramach porozumienia nr DSDiK/10/2020 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego dnia 18.05.2020 r. przez Powiat Dzierżoniowski z Województwem Dolnośląskim.

4.  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:

- rozpatrywaniem złożonych wniosków i podań  w celu podjęcia przez ZDP w Dzierżoniowie działań zmierzających do ich realizacji;

- realizacją zawartych z ZDP w Dzierżoniowie umów i porozumień;

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDP w Dzierżoniowie w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu dzierżoniowskiego.

5.  Odbiorcami danych mogą być inne organy i instytucje na mocy przepisów prawa.

6.  Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

- cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; 

- w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

8.  Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.  W przypadku, kiedy Pani/Pana dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostanie Pan/Pani poproszona o wyrażenie na to zgody. 

 

Na niniejszej stronie internetowej umieściliśmy informacje, dzięki którym możecie Państwo poznać profil działalności naszej jednostki. Zamieszczać będziemy także wszelkie wiadomości dotyczące dróg powiatowych i wojewódzkich w obrębie powiatu dzierżoniowskiego.

mapa powiatu.JPGsiec.jpgmapa.gif

zobacz więcej w galerii

 

AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

Aktualności