ZAMKNIĘCIE DP 3009D

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie” nastąpi czasowe zamknięcie przedmiotowej drogi.

W dniu 18 września br. na odcinku od posesji nr 3 w Kiełczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3019D kierunek na Jaźwinę

TUSZYN 18.09

oraz w dniach 19 – 21 września br. na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3019D kierunek na Jaźwinę do posesji nr 84 we Włókach.

Włóki - Tuszyn 19-21 09 2018 2

Powodem zamknięcia drogi jest wykonanie warstwy ścieralnej jezdni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Przebudowano drogę w Ostroszowicach

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach.

W ramach inwestycji przebudowano istniejącą nawierzchnię drogi na długości 165 m, wykonano remont poboczy oraz remont odwodnienia powierzchniowego.

Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., a ich wartość wyniosła ponad 82,5 tys. zł.  

droga-Ostroszowice-2

 

Nowy chodnik w Dobrocinie

Budowa chodnika w Dobrocinie została zakończona. Nowy chodnik wykonany został na długości 220 m wzdłuż ul. T. Kościuszki od posesji nr 14a do posesji nr 8.

Inwestycja realizowana była w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim, w imieniu którego funkcję Inwestora pełnił Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie a Gminą Dzierżoniów.

W ramach współpracy Gmina udzieliła pomocy rzeczowej, dostarczając materiały kamienne oraz skierowała do części robót swoich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, natomiast Powiat wykonał i sfinansował pozostały zakres robót.

Całkowity koszt prac wyniósł blisko 32 tys. zł.

 P1380247 P1380255

 

Budowa chodnika w Ostroszowicach

Rozpoczęły się roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3006D w Ostroszowicach od mostu do ul. Bielawskiej 35”.

Zakres robót obejmować będzie: budowę chodnika, budowę ścieku ulicznego przykrawężnikowego, montaż wpustów ulicznych i budowę przykanalików wraz z umocnieniem skarp, odtworzenie rowów, przebudowę zjazdów.

Planowany termin zakończenia prac to połowa listopada.

 P1380130 P1380135

 

ZAMKNIĘCIE DP 3009D

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie” w dniu 29 sierpnia 2018r. na odcinku od posesji nr 3 w Kiełczynie do posesji nr 52 w Tuszynie oraz w dniu 30 sierpnia 2018r. na odcinku od skrzyżowania z drogą 3019D na Jaźwinę do mostu we Włókach nastąpi czasowe zamknięcie drogi.

Powodem zamknięcia drogi będzie wykonanie frezowania istniejących nawierzchni jezdni.