Nowy przepust drogowy w Olesznej

Zakończono przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1989D w Olesznej. Odbiór techniczny przedmiotowego obiektu dokonany został w dniu 16 lipca br.

Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji po wykonaniu przebudowy przepustu obejmował także odtworzenie nawierzchni drogi oraz wyprofilowanie, oczyszczenie, umocnienie skarp i dna rowów.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tys. zł . Natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 600 tys. zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane INŻBUD Tomasz Zieliński z Nowej Rudy.

IMG 20210729 111058 IMG 20210729 110809 IMG 20210729 111252

 

Zakończono przebudowę drogi Podlesie - Ruszkowice

Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej nr 3027D Podlesie – Ruszkowice wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3004D. Prace prowadzone były od końca marca br. przez firmę Eurovia Polska S.A.

Zakres robót obejmował w szczególności wymianę nawierzchni jezdni na długości 900 m wraz z wymianą istniejącego przepustu oraz wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego. 

Całkowity koszt inwestycji to ponad 232 tys. zł.

1ACA052E-6B6E-4724-8C48-7C794CB84425

 

Nowy chodnik w Dobrocinie

Zakończono realizację oraz dokonano odbioru zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3005D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dobrocin”.

W ramach inwestycji wybudowano chodnik na długości 370 mb, wykonano budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 400 tys. zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Ziemnych i Transportowych „TOM – TRANS” Tomasz Mucha z Bielawy.

Dobrocin 

Wyremontowano chodnik przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3007D polegającą na remoncie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie. Chodnik odremontowany został na odcinku o długości ok. pół kilometra, od Ronda Miast Partnerskich do cmentarza komunalnego w Bielawie.

Zakres robót budowlanych przedmiotowego zadania obejmował w szczególności: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika wraz z ustawieniem obrzeża i krawężnika oraz wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z betonu asfaltowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 240 tys. zł, a jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy.

chodnik Bielawa

 

Zakończono budowę chodnika w Gilowie

Dobiegła końca budowa chodnika w Gilowie. Nowy chodnik wybudowany został na długości 437 mb.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował również przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przestawienie istniejących słupów sieci teletechnicznej.

Łączna wartość prac wyniosła prawie 580 tys. zł., a ich wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

Gilów