Wyremontowano drogę w Tuszynie

Zakończono realizację zadania pn.”Remont drogi powiatowej nr 3009D Dzierżoniów – Kiełczyn w miejscowości Tuszyn”. Remont wykonany został na odcinku liczącym ok. 618 m. Poza nową asfaltową nawierzchnią przebudowano istniejący peron autobusowy, wykonano remont istniejących zjazdów, utwardzono pobocza oraz wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą robót była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia.

Całkowity koszt prac wyniósł ponad 832 tys. zł. Powiat na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 582 628,82 zł.

-1342173081926392191  tablica Tuszyn

 

Nowy chodnik w Ostroszowicach

Zakończono inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D polegająca na budowie chodnika w Ostroszowicach”.  W ramach realizacji robót powstało 60 mb chodnika z kostki brukowej betonowej.

Koszt inwestycji to kwota prawie 59 tys. zł. Wykonawcą prac było P.W. „BAZA” Jacek Jawny w spadku z Dzierżoniowa.

Ostroszowice

 

Zakończono budowę chodnika na odcinku DP 3006D Bielawa - Józefówek

Dobiegła końca inwestycja polegająca na budowie chodnika od ul. Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku. Nowy chodnik wykonany został na długości 840 mb i był kontynuacją prac wykonanych w 2018 roku.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował również przebudowę zatoki autobusowej i zjazdów, budowę peronów autobusowych oraz sieci kanalizacji deszczowej, remont rowów przydrożnych, a także ustawione zostały dwa radarowe wyświetlacze prędkości.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha z Bielawy.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 850 tys. zł. Natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł 910 tys. zł.

Józefówek Józefówek 2

tablica Józefówek

 

Nowa nakładka bitumiczna w Ruszkowicach

Zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej nr 3027D Podlesie – Ruszkowice. W ramach inwestycji wykonana została nowa nakładka bitumiczna na długości 462 mb oraz przebudowano gruntowy łącznik na długości 99 mb.

Wykonawcą robót była firma EUROVIA POLSKA S.A., a ich całkowity koszt wyniósł blisko 276 tys. zł.

Droga-Ruszkowice-1

 

Nowy chodnik w Piławie Górnej

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3004D polegającą na budowie chodnika w miejscowości Piława Górna ul. Chrobrego 20. Nowy chodnik wykonany został z kostki brukowej na długości 101 mb.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 65 tys. zł.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” Jacek Jawny w spadku z Dzierżoniowa.

 IMG 20211029 112433 IMG 20211029 112424