Nowy chodnik i zatoka autobusowa w Ostroszowicach

Zakończono realizację i dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej 3006D w miejscowości Ostroszowice”.

Zakres robót budowlanych inwestycji obejmował w szczególności: budowę chodnika na długości ok. 90 m i zatoki autobusowej, przebudowę istniejącego chodnika w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych, zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, przestawienie istniejącej wiaty przystankowej, przebudowę nawierzchni skrzyżowania, zarurowanie istniejącego rowu przydrożnego.

Całkowity koszt robót wyniósł blisko 108 tys. zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

IMG 5995

 IMG 6013

 

Odbiór inwestycji drogowej we Włókach

W dniu 6 grudnia dokonano częściowego odbioru inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od km 4+407 – 5+794,39 w miejscowości Włóki”

Zakres dotychczas wykonanych prac obejmował ułożenie nowej nawierzchni na odcinku około 1,4 km.

Do realizacji pozostały jeszcze między innymi pobocza, wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach oraz profilowanie rowów przydrożnychPrzewidywany termin zakończenia całej inwestycji – maj przyszłego roku.

Całkowity koszt robót wyniesie około 1,4 mln zł. Na realizację inwestycji Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

dfvf IMG 0233

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W PIŁAWIE DOLNEJ

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej odbędzie się spotkanie w związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020.

Wobec powyższego zapraszamy do wzięcia udziału mieszkańców wsi Piława Dolna i wsi Owiesno w ostatnich konsultacjach społecznych.

 

Uwaga! Informacja dla kierowców

Informujemy, że w dniach od 18 do 22 listopada w godzinach od 8.00 do godziny 14.00 na linii kolejowej Dzierżoniów - Bielawa będą się pojawiać pociągi techniczne.

Przejazdy wyposażone w samoczynną sygnalizację na razie są nieczynne co nie zwalnia kierujących z zachowania na nich szczególnej ostrożności.

Pociągi w miejscach niebezpiecznych będą odpowiednio zwalniać.

 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY BOLESŁAWA CHROBREGO W PIŁAWIE GÓRNEJ

Informujemy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego w km 196,895 linii kolejowej nr 137 w miejscowości Piława Górna w ciągu ul. Bolesława Chrobrego – ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo.

Wg informacji uzyskanej od wykonawcy robót utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym będą trwać od 16.09.2019 r. do 21.09.2019 r.

lokalizacja robót Piława Górna

projekt tymczasowej organizacji ruchu - przejzd kolejowy Piława Górna