Informacja dot. opracowania koncepcji przebudowy ul. Piastowskiej w Piławie Górnej

Powiat Dzierżoniowski wspólnie z Gminą Piława Górna przystąpił do opracowania wstępnej koncepcji przebudowy drogi powiatowej 3004D na odcinku w Piławie Górnej – ul. Piastowska od skrzyżowania z ul. Groszowiecką do mostu przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Chrobrego.

Planowana inwestycja obejmować będzie swoim zakresem przebudowę jezdni, chodników, skrzyżowań i wszystkich sieci podziemnych.

Z uwagi na zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz jego prognozowany koszt przebudowa będzie uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych, np. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego powodu przyjęte rozwiązania projektowe będą musiały w pełni odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 124).

Aby planowane przedsięwzięcie w jak najszerszym możliwym zakresie spełniało oczekiwania użytkowników drogi oraz mieszkańców Piławy Górnej w załączeniu przedstawiamy wstępną koncepcję przebudowy drogi oczekując Państwa wniosków, sugestii i propozycji dotyczących planowanych rozwiązań projektowych.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować drogą mailową do dnia 31 sierpnia 2019 r. na skrzynki pocztowe:

Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urzędu Miejskiego w Piławie Górnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Download this file (koncepcja.pdf)Koncepcja[Plan sytuacyjny]

Zakończono remont mostu w Piskorzowie

Rozpoczęta na początku maja br. inwestycja pn.: „Modernizacja mostu o nr JNI 01008114 w ciągu drogi powiatowej 2877D w Piskorzowie” dobiegła końca. Odbiór techniczny wyremontowanego obiektu dokonany został 24 czerwca br.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 268 tys. zł.

Wykonawcą robót była firma Formes Sp. z o.o. z Zielonki.

20190624 151926 20190624 152032

 

Uwaga! Nowy numer telefonu do akcji ZUD

Informujemy, że zmianie uległ numer telefonu do dyżurnego obsługującego „Akcję Zima”.

Obecny numer telefonu: 731 152 908

 

CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH: CICHEJ, SZPITALNEJ I OKRZEI W DZIERŻONIOWIE

Poniżej do pobrania pismo Urzędu Miasta w Dzierżoniowie z informacją o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową ulic: Cichej, Szpitalnej i Okrzei w Dzierżoniowie.

Wybudowano zatoki parkingowe przy drodze do Jugowa

Przy drodze powiatowej nr 3016D powstały nowe zatoki parkingowe wykonane w ramach zadania: „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – Udostępnianie terenów turystycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo w pasie drogi powiatowej nr 3016D na odcinku Kamionki – Przełęcz Jugowska”.

Inwestycja objęła wykonanie parkingów, odmulenie i pogłębienie stawu, remont murów oporowych potoków w obrębie drogi oraz naprawę rowów przydrożnych.

Wartości zadania wyniosła 414 tys. zł, natomiast Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza” z Dzierżoniowa.

Było to jedno z trzech zadań projektu, którego łączna wartości ma wynieść 3,2 mln zł i w 85 procentach być współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim i Gminą Pieszyce.

przelecz-parkingi-2  przelecz-parkingi-8