Sprawca zaśmiecania pasa drogowego ukarany

Wspólne działania pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów, Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie i dzierżoniowskiej Policji pozwoliły na ustalenie sprawcy zaśmiecania przydrożnych rowów w okolicy Owiesna. Mężczyzna posprzątał zanieczyszczony teren i dodatkowo poniósł dotkliwą karę finansową. 23 kwietnia br. zapadł w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie wyrok w sprawie nielegalnego wyrzucania śmieci. Sprawca został ukarany grzywną w wysokości 500 zł.

Dbajmy o środowisko, w którym żyjemy i nie zaśmiecajmy go. Pamiętajmy też, że za tego typu wykroczenie grozi kara grzywny do 1000 złotych.

Bez tytułu

 

Przebudowano skrzyżowanie w Dobrocinie

Zakończono prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3005D w Dobrocinie od granicy Dzierżoniowa do ul. Ogrodowej.

Prace prowadzone były na długości 80 m, a ich zakres obejmował w szczególności roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, korytowanie jezdni, ciągu pieszo rowerowego, chodnika oraz zjazdu, ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, trawników a także renowację istniejących rowów.

Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świdnicy, a ich koszt wyniósł ok. 322 tys. zł.

 

IMG 3845

 

Nowy chodnik i zatoka autobusowa w Ostroszowicach

Zakończono realizację i dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej 3006D w miejscowości Ostroszowice”.

Zakres robót budowlanych inwestycji obejmował w szczególności: budowę chodnika na długości ok. 90 m i zatoki autobusowej, przebudowę istniejącego chodnika w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych, zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, przestawienie istniejącej wiaty przystankowej, przebudowę nawierzchni skrzyżowania, zarurowanie istniejącego rowu przydrożnego.

Całkowity koszt robót wyniósł blisko 108 tys. zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

IMG 5995

 IMG 6013

 

Dobiegła końca budowa chodnika w Kamionkach

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D polegająca na budowie chodnika i kładki dla pieszych w miejscowości Kamionki wraz z odwodnieniem”.

Zakres prac wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji obejmował w szczególności: budowę chodnika na długości ok. 200 mb, budowę kładki dla pieszych, przebudowę nawierzchni zjazdów oraz istniejącego ogrodzenia, budowę kanalizacji deszczowej.

Wartość całego zadania wyniosła ponad 218,7 tys. zł. Wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

104432360 2670595649849941 5554303326877395949 n-800x500 104344235 2909574629097357 7683730363772865432 n

 

Odbiór inwestycji drogowej we Włókach

W dniu 6 grudnia dokonano częściowego odbioru inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od km 4+407 – 5+794,39 w miejscowości Włóki”

Zakres dotychczas wykonanych prac obejmował ułożenie nowej nawierzchni na odcinku około 1,4 km.

Do realizacji pozostały jeszcze między innymi pobocza, wykonanie nowej nawierzchni na zjazdach oraz profilowanie rowów przydrożnychPrzewidywany termin zakończenia całej inwestycji – maj przyszłego roku.

Całkowity koszt robót wyniesie około 1,4 mln zł. Na realizację inwestycji Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

dfvf IMG 0233