Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pani Monika Tomaszewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 74 831 31 29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
 • Adres: ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierżoniów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 74 831 31 29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Garbarskiej 2 w Dzierżoniowie. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu pojawi się pracownik, który udzieli informacji o sposobie załatwienia sprawy. 

Schody w budynku są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.