O jednostce

Podstawa prawna

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego Uchwałą nr III/11/98 w dniu 29 grudnia 1998r. uchwaliła Statut Powiatu Dzierżoniowskiego w którym w załączniku nr 5 do statutu w "Wykazie jednostek organizacyjnych powiatu pod nr 25 wpisano Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Garbarskiej 2.

 

Misja Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

Misją Zarządu Dróg Powiatowych jest zarządzanie drogami powiatowymi w sposób zgodny z oczekiwaniami ich użytkowników, uwzględniając wzrastające potrzeby komunikacyjne powiatu ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Statut Zarządu Dróg Powiatowych

Podgląd Statutu Zarządu Dróg Powiatowych

 

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/urzad_pracy/zdpwd/reg

 

Kadra

Dyrektor - Tomasz Morawiecki

Główny księgowy - Monika Strzelczyk

Inspektor ds. kadr i płac  - Anna Górniak

Podinspektor ds. księgowości - Magdalena Binkowska

Podinspektor ds. administracyjnych - sekretarka, IOD  - Monika Tomaszewska

Kierownik Działu Technicznego - mgr inż. Sylwester Tuszyński

Podinspektor ds. inwentaryzacji, ewidencji dróg i mostów - Marlena Wochnik

Podinspektor ds. dróg wojewódzkich - mgr Tomasz Dudek

Podinspektor ds. dróg i obiektów inżynieryjnych – Jarosław Kogut

Inspektor ds. dróg - Majster Drogowej Służby Liniowej – Krzysztof Dębski

 

Pracownicy Drogowej Służby Liniowej:

 

Robotnik drogowy - kierowca, konserwator sprzętu - Kazimierz Kozakiewicz

 

ROBOTNICY DROGOWI:

Zbigniew Alichniewicz

Jarosław Gołębiewski

Janusz Kucina

Paweł Tęcza

Krzysztof Zając

Ryszard Bagiński

Stanisław Warchoł

Adrianna Falkowska