Nowy chodnik w Piskorzowie

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Piskorzów. W ramach inwestycji wykonano ok. 60 metrów chodnika z kostki betonowej oraz przejście dla pieszych. Jest to kolejna inwestycja, która wpływa na bezpieczeństwo ruchu pieszych na drogach powiatowych.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” Jacek Jawny w spadku z Dzierżoniowa, a jego wartość wyniosła prawie 40 tys. zł.

IMG-20211011-WA0001 IMG-20211011-WA0002

 

Nowy przepust drogowy w Olesznej

Zakończono przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1989D w Olesznej. Odbiór techniczny przedmiotowego obiektu dokonany został w dniu 16 lipca br.

Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji po wykonaniu przebudowy przepustu obejmował także odtworzenie nawierzchni drogi oraz wyprofilowanie, oczyszczenie, umocnienie skarp i dna rowów.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tys. zł . Natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 600 tys. zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane INŻBUD Tomasz Zieliński z Nowej Rudy.

IMG 20210729 111058 IMG 20210729 110809 IMG 20210729 111252

 

Wyremontowano chodnik przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3007D polegającą na remoncie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie. Chodnik odremontowany został na odcinku o długości ok. pół kilometra, od Ronda Miast Partnerskich do cmentarza komunalnego w Bielawie.

Zakres robót budowlanych przedmiotowego zadania obejmował w szczególności: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika wraz z ustawieniem obrzeża i krawężnika oraz wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z betonu asfaltowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 240 tys. zł, a jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy.

chodnik Bielawa

 

Zakończono przebudowę drogi Podlesie - Ruszkowice

Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej nr 3027D Podlesie – Ruszkowice wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3004D. Prace prowadzone były od końca marca br. przez firmę Eurovia Polska S.A.

Zakres robót obejmował w szczególności wymianę nawierzchni jezdni na długości 900 m wraz z wymianą istniejącego przepustu oraz wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego. 

Całkowity koszt inwestycji to ponad 232 tys. zł.

1ACA052E-6B6E-4724-8C48-7C794CB84425

 

Nowy chodnik w Dobrocinie

Zakończono realizację oraz dokonano odbioru zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3005D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dobrocin”.

W ramach inwestycji wybudowano chodnik na długości 370 mb, wykonano budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 400 tys. zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Ziemnych i Transportowych „TOM – TRANS” Tomasz Mucha z Bielawy.

Dobrocin