Nowy chodnik w Niemczy

Zakończono budowę chodnika przy drodze krajowej nr 8 i drodze powiatowej nr 3021D w Niemczy - ul. B. Chrobrego. Nowy chodnik wybudowany został łącznie na długości 416 m.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował również: budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę nawierzchni zjazdów, wykonanie pasa zieleni, utwardzenie pobocza oraz oczyszczenie i odmulenie rowu przydrożnego.

Łączna wartość prac wyniosła 278 tys. zł., a ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogo – Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha z Bielawy.

1   2

 

Zakończono remont mostu w Mościsku

Dobiegła końca realizacja zadania polegającego na remoncie mostu drogowego (JNI 01008092) usytuowanego nad rzeką Piławą w ciągu drogi powiatowej nr 2904D w Mościsku.

Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania obejmował w szczególności: ułożenie nowej izolacji poziomej, montaż nowych elastycznych urządzeń dylatacyjnych i stalowych balustrad, wykonanie zbrojenia płyt chodnikowych, nowej konstrukcji jezdni oraz utwardzonych zejść z mostu.

Wykonawcą robót była firma Plus Inwest P. Żygadło Sp. J., ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie.

Koszt prac wyniósł 1 mln zł. Na realizację inwestycji Powiat Dzierżoniowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 70 % z Funduszu Dróg Samorządowych, dodatkowo finansowy wkład w inwestycję w kwocie 50 tysięcy złotych miało także Nadleśnictwo Świdnica.

 

IMG 8831 IMG 8838

 

Przebudowano skrzyżowanie w Dobrocinie

Zakończono prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3005D w Dobrocinie od granicy Dzierżoniowa do ul. Ogrodowej.

Prace prowadzone były na długości 80 m, a ich zakres obejmował w szczególności roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, korytowanie jezdni, ciągu pieszo rowerowego, chodnika oraz zjazdu, ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, trawników a także renowację istniejących rowów.

Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świdnicy, a ich koszt wyniósł ok. 322 tys. zł.

 

IMG 3845

 

Sprawca zaśmiecania pasa drogowego ukarany

Wspólne działania pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów, Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie i dzierżoniowskiej Policji pozwoliły na ustalenie sprawcy zaśmiecania przydrożnych rowów w okolicy Owiesna. Mężczyzna posprzątał zanieczyszczony teren i dodatkowo poniósł dotkliwą karę finansową. 23 kwietnia br. zapadł w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie wyrok w sprawie nielegalnego wyrzucania śmieci. Sprawca został ukarany grzywną w wysokości 500 zł.

Dbajmy o środowisko, w którym żyjemy i nie zaśmiecajmy go. Pamiętajmy też, że za tego typu wykroczenie grozi kara grzywny do 1000 złotych.

Bez tytułu

 

Dobiegła końca budowa chodnika w Kamionkach

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D polegająca na budowie chodnika i kładki dla pieszych w miejscowości Kamionki wraz z odwodnieniem”.

Zakres prac wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji obejmował w szczególności: budowę chodnika na długości ok. 200 mb, budowę kładki dla pieszych, przebudowę nawierzchni zjazdów oraz istniejącego ogrodzenia, budowę kanalizacji deszczowej.

Wartość całego zadania wyniosła ponad 218,7 tys. zł. Wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

104432360 2670595649849941 5554303326877395949 n-800x500 104344235 2909574629097357 7683730363772865432 n