Uwaga! Informacja dla kierowców

Informujemy, że w dniach od 18 do 22 listopada w godzinach od 8.00 do godziny 14.00 na linii kolejowej Dzierżoniów - Bielawa będą się pojawiać pociągi techniczne.

Przejazdy wyposażone w samoczynną sygnalizację na razie są nieczynne co nie zwalnia kierujących z zachowania na nich szczególnej ostrożności.

Pociągi w miejscach niebezpiecznych będą odpowiednio zwalniać.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W PIŁAWIE DOLNEJ

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej odbędzie się spotkanie w związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020.

Wobec powyższego zapraszamy do wzięcia udziału mieszkańców wsi Piława Dolna i wsi Owiesno w ostatnich konsultacjach społecznych.

 

Nowa ścieżka pieszo – rowerowa na drodze Niemcza – Wojsławice

Bez tytułu

Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku DP 3021D Niemcza – Wojsławice. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował w szczególności: przebudowę drogi polegającą na wykonaniu wzdłuż jezdni ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości 1245 mb, budowę sieci odwodnienia jezdni i ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowy: sieci oświetlenia drogowego, zjazdów, skrzyżowania z drogą gminną, a także usunięcie kolizji z urządzeniami i sieciami podziemnymi oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowity koszt prac wyniósł 1 490 000 złotych.

Wykonawcą zadania była firma P.R. D.-Z i T. „Tom-Trans” Tomasz Mucha z Bielawy.

ŚCIEŻKA-ROWEROWA-NIEMCZA-WOJSŁAWICE-2 ŚCIEŻKA-ROWEROWA-NIEMCZA-WOJSŁAWICE-3

 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY BOLESŁAWA CHROBREGO W PIŁAWIE GÓRNEJ

Informujemy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego w km 196,895 linii kolejowej nr 137 w miejscowości Piława Górna w ciągu ul. Bolesława Chrobrego – ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo.

Wg informacji uzyskanej od wykonawcy robót utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym będą trwać od 16.09.2019 r. do 21.09.2019 r.

lokalizacja robót Piława Górna

projekt tymczasowej organizacji ruchu - przejzd kolejowy Piława Górna

 

 

Nowa droga na odcinku Dzierżoniów – Kiełczyn

Dobiegła końca inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D (na odcinku Dzierżoniów – Kiełczyn)”. W ramach przedmiotowego zadania przebudowano nawierzchnię jezdni na długości 1325 mb, wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne oraz budowę elementów drogi takich jak: jezdnia, zjazdy, rowy, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawcą inwestycji była firma BISEK- asfalt Michał Bisek z Kostomłotów, a jej koszt wyniósł blisko 1,2 mln złotych.

  włóki 1 włóki