Utrudnienia w ruchu na DP 3004D w Piławie Górej

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 kwietnia 2018 roku w ciągu drogi powiatowej nr 3004D (ul. Piastowska) w Piławie Górnej na odcinku od ul. Wąskiej w kierunku ul. Budowlanych mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu drogowym w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana sieci gazowej wraz z przyłączami w ciągu drogi powiatowej nr 3004D”.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Polską Spółkę Gazownictwa. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Jumar, ul. Andersa 6c/3, 58-200 Dzierżoniów.

Terminy oraz lokalizacja utrudnień w ruchu na ul. Piastowskiej:
 
• 04.04.– 30.04.2018r. (od ul. Wąskiej do ul. Kościuszki)
01.05. – 31.05.2018r. (od ul. Kościuszki do ul. Osiedlowej)
• 01.06. – 17.06.2018r. (od ul. Osiedlowej do ul. Budowlanych)
 
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 17.06.2018r.
 

Wyremontowano most w Ligocie Wielkiej

Rozpoczęte w połowie listopada br. prace remontowe mostu w Ligocie Wielkiej dobiegły końca. Odbiór techniczny wyremontowanego obiektu dokonany został 15 grudnia br.

Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, odsłonięcie tylnej ściany przyczółków, usunięcie namułu, naprawę kamiennych elementów konstrukcyjnych, zbrojenie betonu stalą, odtworzenie płyty pomostowej, wykonanie nowych ścianek żwirowych, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych, wykonanie izolacji płyty pomostowej i dylatacji, umocnienie skarp.

Koszt remontu wyniósł blisko 60 tys. zł.

Wykonawcą robót była firma Usługi Budowlano – Remontowe „SOTPOL” Zenon Sotoła, Kamieniec Ząbkowicki.

 

WP 20171215 12 03 33 Pro