Zakończono remont mostu w Piskorzowie

Rozpoczęta na początku maja br. inwestycja pn.: „Modernizacja mostu o nr JNI 01008114 w ciągu drogi powiatowej 2877D w Piskorzowie” dobiegła końca. Odbiór techniczny wyremontowanego obiektu dokonany został 24 czerwca br.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 268 tys. zł.

Wykonawcą robót była firma Formes Sp. z o.o. z Zielonki.

20190624 151926 20190624 152032

 

CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH: CICHEJ, SZPITALNEJ I OKRZEI W DZIERŻONIOWIE

Poniżej do pobrania pismo Urzędu Miasta w Dzierżoniowie z informacją o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową ulic: Cichej, Szpitalnej i Okrzei w Dzierżoniowie.

Wybudowano zatoki parkingowe przy drodze do Jugowa

Przy drodze powiatowej nr 3016D powstały nowe zatoki parkingowe wykonane w ramach zadania: „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – Udostępnianie terenów turystycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo w pasie drogi powiatowej nr 3016D na odcinku Kamionki – Przełęcz Jugowska”.

Inwestycja objęła wykonanie parkingów, odmulenie i pogłębienie stawu, remont murów oporowych potoków w obrębie drogi oraz naprawę rowów przydrożnych.

Wartości zadania wyniosła 414 tys. zł, natomiast Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza” z Dzierżoniowa.

Było to jedno z trzech zadań projektu, którego łączna wartości ma wynieść 3,2 mln zł i w 85 procentach być współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim i Gminą Pieszyce.

przelecz-parkingi-2  przelecz-parkingi-8

 

Uwaga! Nowy numer telefonu do akcji ZUD

Informujemy, że zmianie uległ numer telefonu do dyżurnego obsługującego „Akcję Zima”.

Obecny numer telefonu: 731 152 908

 

Nowy chodnik na odcinku Bielawa - Józefówek

 

Zakończono prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej 3006D Bielawa - Józefówek.

Prace prowadzone były na długości 550 m, a ich zakres obejmował również budowę ścieku ulicznego przykrawężnikowego, montaż wpustów ulicznych, budowę przykanalików wraz z umocnieniem skarp, odtworzenie rowów oraz przebudowę zjazdów.

Wykonawcą robót było P.W. „BAZA” Jacek Jawny z Dzierżoniowa.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 330 tys. zł.

1 2