Droga Wilków Wielki – Sienice przebudowana

logo PROW

W dniu 01 września br. zakończona została I część inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3024D i 3022D poprawiająca komunikację wsi Sienice z droga krajową nr 8” w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na 2 części: Przebudowa drogi 3024D – I część zamówienia, Przebudowa drogi 3022D – II część zamówienia.

Roboty wykonane zostały na odcinku o długości 2 597 mb i obejmowały: przebudowę nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, oczyszczenie, odtworzenie i odmulenie rowów przydrożnych, przebudowę istniejących przepustów pod drogą.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł nieco ponad 1.38 mln zł. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63%. Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora.

sienice 5 sienice 3

 

Nowy chodnik w Ligocie Wielkiej

Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3013D Ligota Wielka. Odbiór techniczny przedmiotowej inwestycji dokonany został w dniu 18 września br.

Zakres robót obejmował w szczególności: budowę chodnika od posesji nr 44 do działki 81, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł blisko 275 tys. zł. Wykonawcą robót była firma Brukarstwo, Budowa, Remont Dróg i Ulic, Oznakowanie Pionowe i Poziome Marian Pocztarek z Dzierżoniowa.

ligota03 

 

Droga Dzierżoniów - Włóki przebudowana

Prace na odcinku drogi Dzierżoniów - Włóki, o długości 548 metrów, od granic administracyjnych miasta, dobiegły końca. Została przebudowana i poszerzona nawierzchnia jezdni, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy oraz wyczyszczono i pogłębiono przydrożne rowy.

Jest to drugi etap modernizacji i przebudowy drogi, oczekiwany zarówno przez mieszkańców jak i gości powiatu. Pierwszym była budowa chodnika o długości 2,4 km we Włókach, kolejnym będzie przebudowa drogi na odcinku Włóki - Kiełczyn i budowa brakujących chodników.

Dzięki odseparowaniu ciągu pieszo-rowerowego od jezdni, zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców zarówno Włók, chcących dotrzeć do miasta, jak i mieszkańców Dzierżoniowa uprawiających jogging, nordic walking czy wybierających się na wycieczki w stronę Ślęży. To również ważna inwestycja pod względem turystyki w powiecie. Ścieżka pieszo-rowerowa wraz z punktem odpoczynku, usytuowanym w najwyższym punkcie drogi, z którego rozpościera się panorama Gór Sowich, otwiera nowe możliwości dotarcia do wzgórz masywu Ślęży, a nowa nawierzchnia jezdni zdecydowanie polepsza jakość podróży turystów zmotoryzowanych.

Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Gminą i Miastem Dzierżoniów.
Łączna wartość inwestycji to 1.021.401,17 zł.

 Dzów- Włóki1 Dzów-Włóki 2