Przebudowa drogi w Trzebniku zakończona

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Mieszkańcy Trzebnika w gminie Łagiewniki mogą już bez przeszkód poruszać się po nowej nawierzchni drogi w ich miejscowości.

Droga została gruntownie przebudowana i poszerzona (wykonanie nowej podbudowy) na długości ponad 650 metrów, od skrzyżowania z drogą krajową nr 8, wraz z utwardzeniem placu przy świetlicy wiejskiej (nawierzchnia bitumiczna).

Firma Bisek - Asfalt Michał Bisek z Kostomłotów, prowadząca prace, przebudowała również istniejące zjazdy do poszczególnych posesji wraz z przepustami oraz oczyściła, odtworzyła i odmuliła przydrożne rowy. Prace objęły również wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, a także wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wartość inwestycji, na realizację której Powiat Dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wyniosła około 423.000 zł, kwota dofinansowania przebudowy wyniosła 270.000 zł.

TRZEBNIK TRZEBNIK1

 

Rozpoczęły się remonty cząstkowe na drogach powiatowych

W dniu 29 marca br. Służba Drogowa Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie rozpoczęła coroczne pozimowe remonty cząstkowe związane z usuwaniem ubytków i wybojów nawierzchni na drogach powiatowych.

Jako pierwsze wykonane zostaną remonty cząstkowe na terenie Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki. Następnie remontowane będą kolejne odcinki dróg powiatowych.

 

Zakończono budowę chodnika w Piławie Górnej

W dniu 22 grudnia 2016 r. dobiegła końca realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowska w Piławie Górnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku nr 4”.

Zakres prac obejmował: przygotowanie terenu, karczowanie istniejących żywopłotów, wycinkę drzew, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, wymianę krawężnika, ułożenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, ustawienie ogrodzenia.

Wykonawcą robót była firma ROKAM II Radosław Rosiński z Koźmic, a ich koszt wyniósł 34 tys. zł.