Dokumenty do pobrania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Druki:

Download this file (nowy kwestionariusz osobowy dla kandydata..pdf)Kwestionariusz[kwestionariusz osobowy dla kandydata]
Download this file (oswiadczenie-obywatelstwo.pdf)Oświadczenie 1[oświadczenie - obywatelstwo]
Download this file (oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.pdf)Oświadczenie 2[oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych]
Download this file (oświadczenie o niekaralności.pdf)Oświadczenie 3[oświadczenie o niekaralności]
Download this file (OŚWIADCZENIE DO NABORU DODATKOWE.pdf)Oświadczenie 4[oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych]