Wyremontowano drogę w Tuszynie

Zakończono realizację zadania pn.”Remont drogi powiatowej nr 3009D Dzierżoniów – Kiełczyn w miejscowości Tuszyn”. Remont wykonany został na odcinku liczącym ok. 618 m. Poza nową asfaltową nawierzchnią przebudowano istniejący peron autobusowy, wykonano remont istniejących zjazdów, utwardzono pobocza oraz wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą robót była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia.

Całkowity koszt prac wyniósł ponad 832 tys. zł. Powiat na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 582 628,82 zł.

-1342173081926392191  tablica Tuszyn