Nowy chodnik w Ostroszowicach

Zakończono inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D polegająca na budowie chodnika w Ostroszowicach”.  W ramach realizacji robót powstało 60 mb chodnika z kostki brukowej betonowej.

Koszt inwestycji to kwota prawie 59 tys. zł. Wykonawcą prac było P.W. „BAZA” Jacek Jawny w spadku z Dzierżoniowa.

Ostroszowice