Nowy przepust drogowy w Olesznej

Zakończono przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1989D w Olesznej. Odbiór techniczny przedmiotowego obiektu dokonany został w dniu 16 lipca br.

Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji po wykonaniu przebudowy przepustu obejmował także odtworzenie nawierzchni drogi oraz wyprofilowanie, oczyszczenie, umocnienie skarp i dna rowów.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tys. zł . Natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 600 tys. zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane INŻBUD Tomasz Zieliński z Nowej Rudy.

IMG 20210729 111058 IMG 20210729 110809 IMG 20210729 111252