Wyremontowano chodnik przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3007D polegającą na remoncie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie. Chodnik odremontowany został na odcinku o długości ok. pół kilometra, od Ronda Miast Partnerskich do cmentarza komunalnego w Bielawie.

Zakres robót budowlanych przedmiotowego zadania obejmował w szczególności: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika wraz z ustawieniem obrzeża i krawężnika oraz wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z betonu asfaltowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 240 tys. zł, a jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” z Bielawy.

chodnik Bielawa