Nowy chodnik w Dobrocinie

Zakończono realizację oraz dokonano odbioru zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3005D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dobrocin”.

W ramach inwestycji wybudowano chodnik na długości 370 mb, wykonano budowę oświetlenia ulicznego oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 400 tys. zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Ziemnych i Transportowych „TOM – TRANS” Tomasz Mucha z Bielawy.

Dobrocin