Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do udziału w ankiecie.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Państwa udział w badaniu będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności i przyczyni się do wypracowania jej celów.

Dzierżoniów

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-d

 Gmina Dzierżoniów

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-gd 
 Gmina Bielewa

https://www.survio.com/survey/d/q8v7n1t8r7x7h4w2gponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-b

Gmina Pieszyce

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-p

 Gmina Łagiewniki

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-l

Gmina Niemcza

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-n

Gmina Piława Górna

https://www.survio.com/survey/d/i6g-ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pg

  NGO:

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-ngo

Przedsiębiorcy:

https://www.survio.com/survey/d/q1f7m1x2x9e9y2b2iponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pad