Zakończono budowę chodnika w Gilowie

Dobiegła końca budowa chodnika w Gilowie. Nowy chodnik wybudowany został na długości 437 mb.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował również przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przestawienie istniejących słupów sieci teletechnicznej.

Łączna wartość prac wyniosła prawie 580 tys. zł., a ich wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

Gilów