Nowy chodnik w Niemczy

Zakończono budowę chodnika przy drodze krajowej nr 8 i drodze powiatowej nr 3021D w Niemczy - ul. B. Chrobrego. Nowy chodnik wybudowany został łącznie na długości 416 m.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował również: budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę nawierzchni zjazdów, wykonanie pasa zieleni, utwardzenie pobocza oraz oczyszczenie i odmulenie rowu przydrożnego.

Łączna wartość prac wyniosła 278 tys. zł., a ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogo – Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha z Bielawy.

1   2