Przebudowano skrzyżowanie w Dobrocinie

Zakończono prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3005D w Dobrocinie od granicy Dzierżoniowa do ul. Ogrodowej.

Prace prowadzone były na długości 80 m, a ich zakres obejmował w szczególności roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, korytowanie jezdni, ciągu pieszo rowerowego, chodnika oraz zjazdu, ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, trawników a także renowację istniejących rowów.

Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świdnicy, a ich koszt wyniósł ok. 322 tys. zł.

 

IMG 3845