Nowy chodnik i zatoka autobusowa w Ostroszowicach

Zakończono realizację i dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej 3006D w miejscowości Ostroszowice”.

Zakres robót budowlanych inwestycji obejmował w szczególności: budowę chodnika na długości ok. 90 m i zatoki autobusowej, przebudowę istniejącego chodnika w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych, zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, przestawienie istniejącej wiaty przystankowej, przebudowę nawierzchni skrzyżowania, zarurowanie istniejącego rowu przydrożnego.

Całkowity koszt robót wyniósł blisko 108 tys. zł.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

IMG 5995

 IMG 6013