KONSULTACJE SPOŁECZNE W PIŁAWIE DOLNEJ

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej odbędzie się spotkanie w związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020.

Wobec powyższego zapraszamy do wzięcia udziału mieszkańców wsi Piława Dolna i wsi Owiesno w ostatnich konsultacjach społecznych.