ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY BOLESŁAWA CHROBREGO W PIŁAWIE GÓRNEJ

Informujemy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego w km 196,895 linii kolejowej nr 137 w miejscowości Piława Górna w ciągu ul. Bolesława Chrobrego – ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo.

Wg informacji uzyskanej od wykonawcy robót utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym będą trwać od 16.09.2019 r. do 21.09.2019 r.

lokalizacja robót Piława Górna

projekt tymczasowej organizacji ruchu - przejzd kolejowy Piława Górna