Nowa ścieżka pieszo – rowerowa na drodze Niemcza – Wojsławice

Bez tytułu

Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku DP 3021D Niemcza – Wojsławice. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zakres robót budowlanych przedmiotowej inwestycji obejmował w szczególności: przebudowę drogi polegającą na wykonaniu wzdłuż jezdni ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości 1245 mb, budowę sieci odwodnienia jezdni i ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowy: sieci oświetlenia drogowego, zjazdów, skrzyżowania z drogą gminną, a także usunięcie kolizji z urządzeniami i sieciami podziemnymi oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowity koszt prac wyniósł 1 490 000 złotych.

Wykonawcą zadania była firma P.R. D.-Z i T. „Tom-Trans” Tomasz Mucha z Bielawy.

ŚCIEŻKA-ROWEROWA-NIEMCZA-WOJSŁAWICE-2 ŚCIEŻKA-ROWEROWA-NIEMCZA-WOJSŁAWICE-3