Wybudowano zatoki parkingowe przy drodze do Jugowa

Przy drodze powiatowej nr 3016D powstały nowe zatoki parkingowe wykonane w ramach zadania: „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – Udostępnianie terenów turystycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo w pasie drogi powiatowej nr 3016D na odcinku Kamionki – Przełęcz Jugowska”.

Inwestycja objęła wykonanie parkingów, odmulenie i pogłębienie stawu, remont murów oporowych potoków w obrębie drogi oraz naprawę rowów przydrożnych.

Wartości zadania wyniosła 414 tys. zł, natomiast Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza” z Dzierżoniowa.

Było to jedno z trzech zadań projektu, którego łączna wartości ma wynieść 3,2 mln zł i w 85 procentach być współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim i Gminą Pieszyce.

przelecz-parkingi-2  przelecz-parkingi-8