Nowy chodnik na odcinku Bielawa - Józefówek

 

Zakończono prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej 3006D Bielawa - Józefówek.

Prace prowadzone były na długości 550 m, a ich zakres obejmował również budowę ścieku ulicznego przykrawężnikowego, montaż wpustów ulicznych, budowę przykanalików wraz z umocnieniem skarp, odtworzenie rowów oraz przebudowę zjazdów.

Wykonawcą robót było P.W. „BAZA” Jacek Jawny z Dzierżoniowa.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 330 tys. zł.

1 2