Zakończono budowę chodnika w Piławie Górnej

W dniu 22 grudnia 2016 r. dobiegła końca realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowska w Piławie Górnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z ul. Wąską do budynku nr 4”.

Zakres prac obejmował: przygotowanie terenu, karczowanie istniejących żywopłotów, wycinkę drzew, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, wymianę krawężnika, ułożenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, ustawienie ogrodzenia.

Wykonawcą robót była firma ROKAM II Radosław Rosiński z Koźmic, a ich koszt wyniósł 34 tys. zł.