Budowa chodnika w Ostroszowicach

Rozpoczęły się roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3006D w Ostroszowicach od mostu do ul. Bielawskiej 35”.

Zakres robót obejmować będzie: budowę chodnika, budowę ścieku ulicznego przykrawężnikowego, montaż wpustów ulicznych i budowę przykanalików wraz z umocnieniem skarp, odtworzenie rowów, przebudowę zjazdów.

Planowany termin zakończenia prac to połowa listopada.

 P1380130 P1380135