WPROWADZONO OBJAZD W PIŁAWIE DOLNEJ

Informujemy, że w związku z kolizją sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą m.in. siecią wodociągową w drodze powiatowej nr 3017D prowadzącej z Piławy Dolnej do Bielawy, powstałą podczas realizacji inwestycji: „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie” zamknięto dla ruchu ul. Bielawską od nr 17 do nr 10.

W związku z czym w dniach 19-27.11.2018r. wprowadzono objazd ul. Bielawską od nr 9a do nr 14a.