Utrudnienia w ruchu na DP 3004D w Piławie Górej

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 kwietnia 2018 roku w ciągu drogi powiatowej nr 3004D (ul. Piastowska) w Piławie Górnej na odcinku od ul. Wąskiej w kierunku ul. Budowlanych mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu drogowym w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana sieci gazowej wraz z przyłączami w ciągu drogi powiatowej nr 3004D”.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Polską Spółkę Gazownictwa. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Jumar, ul. Andersa 6c/3, 58-200 Dzierżoniów.

Terminy oraz lokalizacja utrudnień w ruchu na ul. Piastowskiej:
 
• 04.04.– 30.04.2018r. (od ul. Wąskiej do ul. Kościuszki)
01.05. – 31.05.2018r. (od ul. Kościuszki do ul. Osiedlowej)
• 01.06. – 17.06.2018r. (od ul. Osiedlowej do ul. Budowlanych)
 
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 17.06.2018r.