Przebudowano skrzyżowania w Bratoszowie i Piskorzowie

Dobiegła końca przebudowa skrzyżowań w miejscowościach Bratoszów i Piskorzów, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego. Odbiór techniczny wykonanych robót dokonany został 27 września br.

W ramach inwestycji w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3018D w Bratoszowie z drogą gminną ul. Stawowa przebudowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną, wyremontowano pobocza, oczyszczono i pogłębiono rowy przydrożne oraz wprowadzono nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Natomiast zakres robót przy drodze powiatowej nr 2877D w Piskorzowie na wysokości skrzyżowania z droga gminną na Dorotkę objął przebudowę istniejącego przepustu kamienno - płytowego wraz z umocnieniem wlotu i wylotu oraz oczyszczeniem i pogłębieniem rowu przydrożnego.

Wykonawcą prac, których koszt wyniósł prawie 130.500 zł, była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” Jacek Jawny z Dzierżoniowa.

 Skrzyżowanie w Bratoszowie

bratoszow 11

Przepust w Piskorzowie

piskorzow 2