Nowy chodnik w Ligocie Wielkiej

Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3013D Ligota Wielka. Odbiór techniczny przedmiotowej inwestycji dokonany został w dniu 18 września br.

Zakres robót obejmował w szczególności: budowę chodnika od posesji nr 44 do działki 81, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł blisko 275 tys. zł. Wykonawcą robót była firma Brukarstwo, Budowa, Remont Dróg i Ulic, Oznakowanie Pionowe i Poziome Marian Pocztarek z Dzierżoniowa.

ligota03