Wyremontowano most w Ligocie Wielkiej

Rozpoczęte w połowie listopada br. prace remontowe mostu w Ligocie Wielkiej dobiegły końca. Odbiór techniczny wyremontowanego obiektu dokonany został 15 grudnia br.

Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, odsłonięcie tylnej ściany przyczółków, usunięcie namułu, naprawę kamiennych elementów konstrukcyjnych, zbrojenie betonu stalą, odtworzenie płyty pomostowej, wykonanie nowych ścianek żwirowych, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych, wykonanie izolacji płyty pomostowej i dylatacji, umocnienie skarp.

Koszt remontu wyniósł blisko 60 tys. zł.

Wykonawcą robót była firma Usługi Budowlano – Remontowe „SOTPOL” Zenon Sotoła, Kamieniec Ząbkowicki.

 

WP 20171215 12 03 33 Pro