Nowy chodnik w Dobrocinie

Budowa chodnika w Dobrocinie została zakończona. Nowy chodnik wykonany został na długości 220 m wzdłuż ul. T. Kościuszki od posesji nr 14a do posesji nr 8.

Inwestycja realizowana była w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim, w imieniu którego funkcję Inwestora pełnił Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie a Gminą Dzierżoniów.

W ramach współpracy Gmina udzieliła pomocy rzeczowej, dostarczając materiały kamienne oraz skierowała do części robót swoich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, natomiast Powiat wykonał i sfinansował pozostały zakres robót.

Całkowity koszt prac wyniósł blisko 32 tys. zł.

 P1380247 P1380255