Zamknięcie ul. Boh. Getta w Bielawie

lnformujemy, że w związku z remontem przejazdu kolejowego w km 1,286 linii kolejowej nr 341 w miejscowości Bielawa w ciągu ulicy Bohaterów Getta – przejazd będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.

Wg informacji uzyskanej od wykonawcy robót okres zamknięcia ruchu na przejeździe będzie trwać od 16.09.2019 r. do 22.09.2019 r.

Objazd, zgodnie z poniższą mapką, będzie odbywać się ulicami: Żeromskiego i Dzierżoniowską w Bielawie oraz ulicami: Batalionów Chłopskich, Kolejową i Kościuszki w Dzierżoniowie.

Beztytuu